2-9-2021

Uitvraag Showcase Biobased wanden

Graag nodigen we u - als innovatief biobased productontwikkelaar - uit om te participeren in Dutch Innovation Experience: het Rijkspaviljoen op Floriade 2022 in Almere. Het paviljoen is een showcase voor biobased bouwen waarin verschillende biobased materialen tentoon worden gesteld.

Credits: DP6 architectuurstudio

Het paviljoen genaamd “The Natural Pavilion”, is een showcase voor de toekomstige (woning)bouw en verbindt de ruimtelijke opgave met de transitieopgaven in Nederland. Het paviljoen zal bezoekers en de bouwwereld inspireren door te laten zien dat biobased oplossingen kansrijk, opschaalbaar en ook voor reguliere (woningbouw-) projecten haalbaar zijn.

Showcase voor het meest circulaire en biobased paviljoen

Het paviljoen wordt ontworpen als het meest biobased gebouw van Nederland en heeft de ambitie om 95% uit biobased materialen te bestaan. De biobased materialen hebben grotendeels hun oorsprong in Nederland, waarmee het paviljoen aansluit op het “Growing Green Cities” Floriade-thema.

Het Rijkspaviljoen wordt een inspirerende beleving. In de 10 expositieruimten kunnen de 2 miljoen bezoekers aan Floriade Wereldexpo 2022 de ontwikkeling zien van biogrondstoffen naar bouwmaterialen, geteeld door Nederlandse landbouwers, die verwerkt zijn in circulaire bouwdelen. In het paviljoen beleeft de bezoeker de experience van natuurinclusief bouwen en ervaart hoe het gebouw onderdeel uitmaakt van het lokale ecosysteem.

Het ontwerpteam is op zoek naar materialen die verwerkt kunnen worden in het paviljoen. Tevens biedt dit uw organisatie de mogelijkheid om het biobased materiaal verder uit te ontwikkelen en tentoon te stellen voor de (business-to-business) bezoekers van de Floriade Wereldexpo 2022.

De uitvraag: biobased wanden

Deze uitvraag betreft de biobased wanden van het gebouw. De buiten- en binnenwanden hebben geen dragende functie; de wanden zijn geschikt om verschillende (nieuwe) biobased materialen te tonen.

Het gebouw bestaat uit houten modules die een passe-partout vormen voor biobased wandpanelen. In totaal zijn er 31 wanden beschikbaar. Daarvan zijn er een aantal bestemd als gevel (binnen- buiten) en 13 bestemd als binnenwand. Door de structuur kunnen verschillende soorten wanden in het paviljoen worden gebouwd waarmee het gebouw verrijkt wordt met een overzicht van verschillende biobased materialen.

De algemene uitgangspunten voor de biobased wanden zijn:

 • Formaten wanden:
  • 3100 mm breed, 3550 mm hoog op begane grond
  • 3100mm breed, 2850 mm hoog op 1e en 2e verdieping
 • Planning: de wanden worden medio december 2021 gemonteerd; levering begin december.
 • Minimale brandklasse:
  • Begane grond: minimale brandklasse B
  • 1e en 2e verdieping: minimale brandklasse D
 • Buiten- en binnenwanden: per wand zijn er verschillende technische eisen aan verbonden. Zie hiervoor bijgaande vragenlijst.

U kunt zowel complete bouwsystemen voor gevel of binnenafscheiding als plaatmaterialen aanmelden.

Proces

Als u geïnteresseerd bent om uw materialen te tonen in het Natural Pavilion en het biobased materiaal kan voldoen aan bovenstaande uitgangspunten, ontvangen wij graag bijgaande vragenlijst ingevuld retour. Dit kan naar email adres gestuurd worden: info@noorderenggroep.eu

Met deze vragenlijst inventariseren we aan welke criteria uw materiaal kan voldoen. Aan de hand daarvan gaat het ontwerpteam aan de slag.

De planning is als volgt:

 • Uiterlijk 23 september indienen van de vragenlijst

 • 4 oktober geven we aan of u geselecteerd bent en gaan we met u in gesprek

 • 15 oktober willen we de definitieve keuze gemakt hebben.

 • 1 november willen we de leveringen contractueel vastgelegd hebben.

Ministerie van Landbouw en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland

Het Rijk is de gebruiker van het Rijkspaviljoen voor de duur van de Floriade. Het gebruik van biogrondstoffen is een belangrijke pijler van de circulaire economie. Het gebruik van bouwmaterialen biedt nieuwe kansen voor de agrarische sector. Om die reden ondersteunt de Buyer group biobased bouwmaterialen (initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) deze uitvraag. 

We nodigen u van harte uit om mee te werken aan dit bijzonder innovatie project,

Met vriendelijke groet,

Gerben Kuipers – Noordereng Groep, ontwikkelaar Natural Pavilion

Jan Willem de Groep – Kwartiermaker Buyer Group Biobased Bouwmaterialen ministerie van Landbouw

Peter Oei – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met De Noordereng Groep: info@noorderenggroep.eu

Credits: DP6 architectuurstudio